İrsali Mesel Söz Edebi Sanatı - Turkceciler.com

https://www.turkedebiyati.org/soz_sanatlari/irsali_mesel.html

İrsali Mesel Edebi Sanatı İrsal-i mesel: Anlatıma güç kazandırmak amacıyla sözde, yazıda ya da şiirde atasözü , özdeyiş ya da çok bilinen, yaygın bir sözü kullanma. Divan şiirinde çokça başvurulan bir yoldur.

İrsal-i Mesel (Atasözü Söyleme) – Edebiyat Öğretmeni

https://www.edebiyatogretmeni.org/irsal-i-mesel-atasozu-soyleme/

İrsal-i Mesel Sanatına Örnekler: “Allah’a sığın şahs-ı halimin gazabından Zira “yumuşak huylu atın çiftesi pektir” Bu dizelerde şair yumuşak huylu kişilerin kızdıklarında çok tehlikeli olacağından söz etmiş, bu düşüncesini de bir atasözü ile kuvvetlendirmiştir: Yumuşak huylu atın çiftesi pektir. “Kirpikleri uzundur yârin hayâle sığmaz

İRSÂL-i MESEL - TDV İslâm Ansiklopedisi

https://islamansiklopedisi.org.tr/irsal-i-mesel

İrsâl-i mesel, parlak bir üslûpla yapıldığı ve zekice kullanıldığı vakit sözün kuvvetini arttırıp muhatabı ikna eder. İki fikir arasındaki benzerlik ne derece güçlü olursa örnek gösterme o kadar başarılı sayılır. Şair herkesçe bilinen bir gerçeği örnek verirse buna “îrâd-ı mesel” denir.

Edebiyat Okulu: İrsali mesel

https://www.edebiyatokulu.org/2015/12/irsali-mesel.html

İrsali mesel, eski zamanlardan günümüze kadar hoşa giden herkes tarafından kabul gören sözleri kapsar. Duygudan ziyade düşünceye dayanan bir söz sanatıdır. İrsali mesel sanatında sadece Türkçe atasözleri değil Arapça ve Farsça atasözleri de kullanılır. İrsali Mesel Sanatına Örnekler ...

İrsal-ı mesel - Vikipedi

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0rsal-%C4%B1_mesel

İrsal-ı mesel: Söze güç katmak amacıyla bir dize ya da beyitte atasözü niteliğinde özlü söz kullanma sanatına irsal-ı mesel denir. İrsali mesel sanatında ortaya konan söz hiçbir zaman atasözü değil, atasözü değerinde, doğruluğu herkes tarafından kabul edilen, üzerinde tartşılmayacak kadar açık olan bir sözdür.

İrsal-i Mesel nedir? - - Edebiyat Haberleri

https://www.sabah.com.tr/sozluk/edebiyat/irsal-i-mesel-nedir

İrsal-i Mesel nedir? Bedî' ilminde anlama güzellik katan edebî sanatlardan olan irsâl-i mesel şiirde veya nesirde bir fikri, bir görüşü ispat etmek, açıklamak, söze kuvvet ve ...

İrsal-i mesel Nedir ve Örnekleri - YAZILAR / Edebiyat ...

https://edebiyatvesanatakademisi.com/edebiyat-terimleri-mazmunlar/irsal-i-mesel-nedir-ve-ornekleri/47593

İrsali meseller parlak sade, alıntısı yapılan sözün aslına sadık, üslup ve ifade yönünden kuvvetli zeka ürünü sözlerdir. Allah'a sığın şahsı halimin gazabından. Zîrâ yumuşak huylu atın çiftesi pektir Ziya PAŞA . İrsal-i mesel olarak yazılan beyitlerin ve dizelerin pek çoğu zamanlar atasözünü dönüşmüş ve ...

İrsal-i Mesel Sanatı Nedir? - Makaleler

https://www.makaleler.com/irsali-mesel-sanati-nedir

“Mesel” ise msl sülalisinden gelir dilimizde aynı kökten gelen masal, mesele, misal gibi sözcükler vardır. Tahmin edebileceğimiz gibi mesel, “söz, lakırdı, laf” anlamındadır. İrsal-i mesel, “taşınan, gönderilen söz” anlamındadır; verilmek istenen anlam ise geçmişten günümüze gelen söz olarak gösterilebilir.

İrsal-i Mesel, İrsal-i Mesel Nedir, Özellikleri, Örnekleri

https://dersimizedebiyat.org/irsal-i-mesel-irsal-i-mesel-nedir-ozellikleri-ornekleri.html

İrsal-i mesel örnekleri: Allah’a sığın şahs-ı halimin gazabından Zira yumuşak huylu atın çiftesi pektir. Bu beyitte sakin yaratılışlı kişinin gazabından Allah’a sı­ğın dendikten sonra bu yargı “Yumuşak huylu atın çifte­si pektir” atasözüyle pekiştiriliyor.

İrsal-i Mesel Sanatı örnekleri nedir ne demektir irsalimesel

https://www.edebiyatogretmeni.info/irsal-i-mesel-sanati.htm

İrsal-i Mesel Sanatı Bir düşüncenin herkesçe bilinen bir atasözü ya da atasözü değerindeki bir sözle desteklenerek pekiştirilmesine “irsalimesel” denir. Allah’a sığın şahs-ı halimin gazabından

Devamını Gör